บริการเว็บฟอนต์ไทยออนไลน์โดยภูพานซอฟต์

[Wordpress Thai Webfonts Plugin]

ฟอนต์:     ตัวอย่าง:   
โค้ด:หรือ นำโค้ดข้างล่างไปวางไว้ในช่วง head แท็กได้เลย เพื่อเรียกทุกฟอนต์มาใช้งาน

[HTML CODE]
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://webfonts.2psoft.com/api/gencssall.php">

[CSS CODE]
    @import url(http://webfonts.2psoft.com/api/gencssall.php);

วิธีการใช้: คัดลอกโค้ดข้างบนแล้วนำไปวางในไฟล์ css หรือ html ได้ทันที ตัวอย่างการเรียกใช้โค้ด

[HTML CODE]
    <label style = "font-family: ">ทดสอบ</label>

[CSS CODE]
    body {
     font-family: ;
    }

หมายเหตุ: โค้ดที่ให้เป็นเพียงโค้ดพื้นฐานเท่านั้น ผู้ใช้สามารถแก้ไขโค้ดอย่างเช่น ขนาด ตัวหนา ตัวเอียง สี ด้วยตัวเอง ขอให้สนุกกับการใช้เว็บฟอนต์ไทยๆ

ขอบคุณ:
- สำนักอักขระฟอนต์อยู่นี่ [www.fontuni.com]
- สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - SIPA [www.sipa.or.th]
- f0nt.com [www.f0nt.com]
- ผู้สร้างสรรค์ฟอนต์ทุกท่าน